Company Karma og CSR

I de seneste årtier har erhvervslivet ændret sig i takt med, at verden er blevet mere gennemsigtig, globaliseret og forbundet. Som aktiv deltager har hummel® udviklet en række politikker og retningslinjer, som vi følger for at blive en moderne, ansvarlig virksomhed. 

Eftersom hummel® er i sports- og livsstilsbranchen, står vi overfor specifikke udfordringer, som kræver særskilte politikker. Når vi taler om virksomheders samfundsansvar, arbejder vi derfor med begrebet Company Karma, som er beskrevet i en rapport hos vores moderselskab, THORNICO

I hummel® udvikler vi hele tiden vores forretning og imødekommer kundeforventninger og krav uden at gå på kompromis med miljø, samfund og arbejdsforhold. Vi ser vores engagement i menneskelig trivsel som et centralt element i hummel®s værdisystem. Eksternt kommer det til udtryk gennem vores ”Change the World Through Sport”-projekter og internt via vores medarbejdere og samarbejdspartnere.

 

Vores samarbejdspartnere

Vi tror på, at gode arbejdsforhold på vores leverandørers faciliteter er tæt knyttet til bedre kvalitet og dermed tilfredse kunder. Derfor samarbejder vi kun med leverandører og fabrikker, der opfylder internationalt anderkendte principper indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption samt har certificeringer hertil (f.eks. SA8000, BSCI, ISO 14001, ISO 9001).

Vi har etableret en tredelt tilgang til leverandørstyring for at sikre, at leverandører overholder vores minimumskrav, som består af: 

1. Adfærdskodeks

2. Interne revisioner

3. Tredjemandsrevisioner 

Vores adfærdskodeks er baseret på FN’s Global Compact og relevante ILO-konventioner, som omfatter politikker inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Ved at underskrive vores adfærdskodeks bekræfter leverandører, at de og deres underleverandører stræber efter at opfylde hummel®s krav og forventninger til ansvarlig forretningspraksis.

Disse områder bliver først og fremmest opretholdt via interne revisioner, hvor hummel® besøger leverandørerne årligt for at overvåge tilpasning af vores adfærdskodeks. Vi har yderligere årlige revisioner, der foretages af et internationalt anerkendt tredjepartrevisionsfirma for at sikre en ekstern og upartisk måling.

For at sikre at vores produkter er fri for farlige kemikalier, forpligter vores leverandører sig til at overholde hummel®s kemiske restriktioner, som er baserede på Standard 100 by Oeko-Tex®; Produktklasse I & II, og REACH standarder. REACH er den europæiske lovgivning om kemikalier i produkter og produktionsprocesser. For at sikre overholdelsen gennemfører vi tilfældige kemiske prøver hver sæson.

hummel®s samarbejde med leverandører og andre partnere er baseret på FN’s vejledende principper. Vi arbejder løbende på at forbedre og udvikle vores strategier og politikker for at sikre en bæredygtig udvikling for de mennesker, vi arbejder med, og det miljø, vi arbejder i.